🎬คลิปบันเทิง : พีพีปกป้องตัวเอง เดินหน้าฟ้องโพสต์หมิ่น เอาเรื่องให้ถึงที่สุด

#พีพีกฤษฏ์ ปิดโหมดอ่อนโยน เดินหน้าฟ้องโพสต์หมิ่น ต้องปกป้องตัวเอง ถาม! #ไปทำอะไรให้ มองทุกคนควรให้เกียรติกัน