🎬 หลิน มาลิน! เลียพื้น สนามบินภูเกิต แก้บน มงลงหัว

พูดจริง ทำจริง! เปิดนาที หลินมาลิน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ เลียพื้นสนามบินภูเก็ต แก้บนมงลงหัว หลังเคยลั่นวาจาเอาไว้ “ถ้ามงลง จะมาเลียพื้น”