🎬 ยายเต้นพริ้ว จนลืมไม้เท้า

เต้นเก่ง ท่าเป๊ะปัง เอวพริ้ว จนลืมไม้เท้าเลยมั้ยเนี่ยยายยยยย