🎬 “ยอดเขาว่า” แนวคิดสุดแปลก จาก อ.ไม้ร่ม

ฟังแนวคิดสุดแปลก แต่น่าสนใจ ของ อ.ไม้ร่ม ที่ข้ามผ่าน “ยอดเขาว่า” ยอดเขาแห่งคำนินทาว่าร้าย และใช้ชีวิตตามวิถีตัวเองได้อย่างมีความสุข