🎬 เปิดวาร์ป ครูปอ ครูคณิตหล่อบอกต่อด้วย

คณิตศาสตร์ที่ว่ายาก เจอครูปอไป ง่ายขึ้นเยอะ แถมเก่ง นำเสนองานประเมินครูผู้ช่วยแบบมัลติเวิร์ส !