🎬 สักที่ตัว หนักหัวคนอื่น? ภา ยากูซ่าหน้าหวาน

เปลือยใจ ภา ยากูซ่าหน้าหวาน หญิงสาวที่รักในรอยสัก เมื่อการสักเป็นสิ่งที่สังคมไม่ต้องการ แต่มันก็แค่ความชอบส่วนตัว