🎬คลิปบันเทิง : ผู้วิเศษโหล่อีกราย ร่างทรงเทวดา พูดเป็นกลอน โซเชียลถาม คล้องจองกี่โมง

จะคล้องจองกี่โมง? โซเชียลกุมขมับแล้วนะ ผู้วิเศษโผล่อีก #ร่างทรงเทวดา พูดเป็นกลอน