🎬 ปริศนาธรรม “หงส์ทองคู่ ตัวหนึ่งอยู่ อีกตัวหนึ่งต้องไป” จาก สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ

ฟังปริศนาธรรมเก่าแก่ “หงส์ทองคู่ ตัวหนึ่งอยู่ อีกตัวหนึ่งต้องไป” จาก สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ ปริศนาธรรมที่ว่ากันว่า มีจุดเริ่มต้น ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพาน