🎬 วิญญาณระลึกชาติ ทดแทนคุณพ่อ พิมพวดี โหสกุล

เรื่องราวลึกลับแต่แสนอบอุ่น ของวิญญาณดวงน้อย พิมพวดี โหสกุล ที่ยังวนเวียนในจุดสุดท้ายของชีวิต เพื่อรอเวลาทดแทนคุณพ่อบังเกิดเกล้าในอดีตชาติ จนเกิดเป็นเรื่องราวที่แสนประทับใจปนขนลุก