🎬 ข้อคิดจาก Grab ถึงคนรุ่นใหม่

กลุ่มวัยรุ่น เจอของจริงเข้าให้แล้ว! เมื่ออยู่ดีๆ พี่ Grab ก็ให้ข้อคิด ที่มาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ ฝากบอกน้องๆ “ใช้ชีวิตให้สนุกนะ”