🎬 รักษาฟรี 20 ปี! คลินิก 1 บาท ช่วยคนจน

ทำได้ยังไง? เปิดคลินิกรักษาฟรีมา 20 ปี! “คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ 1 บาท รักษาฟรี” แบ่งปันด้วยใจ รักษาให้ฟรีทุกชีวิต