🎬 “แปะก๊วย” แมว 2 ขา ความพิการ คือความพิเศษ

“แปะก๊วย” แมว 2 ขา หัวใจแกร่ง เกิดมาพร้อมกับความพิเศษ ที่ช่วยฮีลใจใครหลายคน