🎬คลิปบันเทิง : สมศักดิ์ศรี! อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง จัดเต็มลุคสีทองรับมาลัยเงินล้าน ปิดฤดูกาล

ปิดฤดูกาลอย่างสวยงาม #อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง จัดเต็มลุคสีทองรับมาลัยเงินพวงโต ยอดรวมกว่า 4.7 ล้านบาท!