🎬คลิปบันเทิง : น้องหญิง – ท่านพี่ มีอาการแปลกๆ เมื่อมาอยู่ในห้องเก็บตัว ช่อง 3

มีคลื่นพลังไหม? เมื่อ #น้องหญิง – #ท่านพี่ มาเยือน #โหนกระป๋อง แต่เกิดอาการแปลกๆ