🎬 เปิดปาฏิหาริย์ แรงศรัทธา อากงทองดี พระธาตุเสด็จมาเอง ได้ยังไง?

เปิดปาฏิหาริย์ แรงศรัทธา อากงทองดี พระธาตุเสด็จมาเอง ได้ยังไง?
*** เป็นความเชื่อ และความศรัทธาส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ***