🎬 อากาศร้อน จนหมาเป็นฮีทสโตรก

อากาศร้อน ทำให้น้อง ดูเลยวิธีช่วยชีวิตให้น้องรอดจากฮีทสโตรก