🎬 คลิปบันเทิง : ไมค์ พิรัชต์ ชื่นชม พีพี กฤษฏ์ ยินดีร่วมงานอีก

#ไมค์พิรัชต์ เล่าโมเมนต์ เซอร์ไพรส์ #พีพีกฤษฏ์ หลังจากนี้ยินดีร่วมงานอีก รับปีนี้อยู่ไทยมากขึ้น

#ไมค์พิรัชต์ เล่าโมเมนต์ เซอร์ไพรส์ #พีพีกฤษฏ์ หลังจากนี้ยินดีร่วมงานอีก รับปีนี้อยู่ไทยมากขึ้น