🎬คลิปบันเทิง : เสก รับเคยเป็นพ่อที่แย่ เลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด เพื่อลูก และครอบครัว

#เสกโลโซ รับเคยเป็นพ่อที่แย่ ตอนนี้เลิกทุกอย่าง กลับมาเป็นพ่อที่ดีของลูกๆ