🎬คลิปบันเทิง : น้องหญิง คลื่นพลังบุญ มี ท่านพี่ ดูแลไม่ห่าง แม้ไม่ใช่แฟน แต่ทำแทนได้ทุกเรื่อง

#น้องหญิงคลื่นพลังบุญ ยิ้มหุบไม่ได้ เดือดร้อน #ท่านพี่ ต้องรีบช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่แฟน แต่ทำแทนได้ทุกเรื่อง