🎬 “หนูมีแต่ห่วงยาง ชูชีพไม่พอ” เรือหลวงสุโขทัย เอียงกลางอ่าว

น้าของทหารเรือ 1 ในกำลังพลที่อยู่บน เรือหลวงสุโขทัย เล่าให้สื่อฟังถึงสิ่งที่ตนได้คุยกับหลานชายในวันนั้น…เป็นครั้งสุดท้ายก่อนขาดการติดต่อ และพบว่าหลายชายของตนเป็น 1 ในกำลังพลที่ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรม!

น้าของทหารเรือ 1 ในกำลังพลที่อยู่บน เรือหลวงสุโขทัย เล่าให้สื่อฟังถึงสิ่งที่ตนได้คุยกับหลานชายในวันนั้น…เป็นครั้งสุดท้ายก่อนขาดการติดต่อ และพบว่าหลายชายของตนเป็น 1 ในกำลังพลที่ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรม!

🎬 สถานการณ์วิกฤต เรือหลวงสุโขทัยอับปาง!