🎬 เจ้าของบริษัท แปรรูปแหนมชื่อดัง ถูกทุจริตจากคนใกล้ตัวมากกว่า 10 ปี

เจ้าของบริษัท แปรรูปแหนมชื่อดัง ไว้ใจคนใกล้ตัวให้ดูแลบัญชี สุดท้ายได้รู้ว่า ถูกทุจริตมากว่า 10 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง