🎬 ดูดีๆ คลิปนี้มี “ความสุข”

คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ แต่อยากให้ทุกคนดูด้วยกัน แล้วจะเห็นว่ามันมี ชีวิต ของครอบครัวที่ไม่ได้มีมาก แต่พวกเขามีหัวใจ “เป็นสุข”