🎬 “แพรวพราวแสงทอง” เปิดใจทั้งน้ำตา กลางเวที ขอโทษ FC และทีมงาน

“แพรวพราว” เปิดใจทั้งน้ำตา กลางเวที ขอโทษ FC และทีมงาน ที่ทำให้ผิดหวัง ยอมรับความผิดพลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง