🎬 สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ เล่าที่มา “พระราหูเศรษฐีนวโกฏิ” บันดาลมหาอำนาจ-มหาบารมี

ฟังสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ เล่าที่มาของพระราหู 9 เศียร ปางเศรษฐีนวโกฏิ พระราหูในตำนานของเนปาล ที่คนไทยไม่ค่อยเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง