🎬 ไทม์ไลน์ บุ้งทะลุวัง 107 วัน ในเรือนจำ

ไทม์ไลน์ บุ้งทะลุวัง 107 วัน ในเรือนจำ อดข้าว อดน้ำ เรียกร้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม … จนเกิดอาการวิกฤต เสียชีวิต