🎬 เสียใจหนักมาก แต่ไม่มีเวลาร้องไห้

จากหมอกระดูกกลายเป็นหมอหัวใจ คอยโอ๋พยาบาลสาวอกหัก แต่ไม่มีเวลาร้องไห้ เสียใจแค่ไหนก็ต้องทำงานต่อ

จากหมอกระดูกกลายเป็นหมอหัวใจ คอยโอ๋พยาบาลสาวอกหัก แต่ไม่มีเวลาร้องไห้ เสียใจแค่ไหนก็ต้องทำงานต่อ