🎬 คลิปบันเทิง : อาจารย์รินลดา ยันตนเอง และบิ้๊กเอ็ม เป็นผู้บริสุทธิ์

#อาจารย์รินลดา ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ #หวยทิพย์ ตนและ #บิ๊กเอ็ม เป็นผู้บริสุทธิ์!

#อาจารย์รินลดา ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ #หวยทิพย์ ตนและ #บิ๊กเอ็ม เป็นผู้บริสุทธิ์!