อีจันจับฉ่าย ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ

อีจันจับฉ่าย ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ

14 ธันวาคม 2560 | 11:32 น.

รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ #วิ่งให้ทัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มาร่วมวิ่งให้ทัน กันนะคะ