ส่งเทวดากลับสวรรค์

ส่งเทวดากลับสวรรค์

1 กุมภาพันธ์ 2562 | 12:37 น.

ส่งเทวดาสู่สรวงสวรรค์

"อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด อะไรมันจะดับมันก็ดับ ถึงคราว ถึงยาม ถึงเวลา มันก็เกิดเอง มันก็เป็นเองดอกหลาน"

คำสอนหลวงพ่อคูณ