#LIVE นางปวีณา ประธานมูลนิธิปวีณาฯ แถลงตรวจชายที่ถูกขังนานร่วม 30 ปี

#LIVE นางปวีณา ประธานมูลนิธิปวีณาฯ แถลงตรวจชายที่ถูกขังนานร่วม 30 ปี

4 กุมภาพันธ์ 2562 | 17:56 น.

#LIVE 4 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง ผลการตรวจร่างกายชายที่ถูกขังนานร่วม 30 ปี รพ.ยันฮี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ