กกต. แจงเหตุ... หยุดนับคะเเนนเลือกตั้งกลางคัน

กกต. แจงเหตุ... หยุดนับคะเเนนเลือกตั้งกลางคัน

26 มีนาคม 2562 | 18:06 น.

#อีจัน #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง62 #กกต

กกต. ตอบคำถาม ทำไมหยุดนับคะเเนนเลือกตั้งกลางคัน