การบินไทยยันส่งบัตรเลือกตั้ง จากนิวซีแลนด์...ทันเวลา

การบินไทยยันส่งบัตรเลือกตั้ง จากนิวซีแลนด์...ทันเวลา

26 มีนาคม 2562 | 18:08 น.

#อีจัน #กกต #การบินไทย #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง62
การบินไทย แจงมีหน้าที่เพียงขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ส่งบัตรเลือกตั้งให้ กกต.