"คนไทยในนิวซีเเลนรด์ ทวงความยุติธรรมจาก กกต."

"คนไทยในนิวซีเเลนรด์ ทวงความยุติธรรมจาก กกต."

28 มีนาคม 2562 | 16:34 น.

#อีจัน #การเลือกตั้ง #เลือกตั้ง62 #เลือกตั้ง #กกต
"คนไทยในนิวซีเเลนด์ ทวงความยุติธรรมจาก กกต."

นักศึกษาไทยใน ประเทศนิวซีเเลนด์ 1 ในผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อัดคลิปถาม กกต. คนไทย 1,542 ชีวิต ในประเทศนิวซีเเลนด์ ทำอะไรผิด ? กรณี กกต. มีไม่นับบัตรเลือกตั้งจาก ประเทศนิวซีเเลนด์