อีจันอยากเจอ : ท่านเจ้าคุณอลงกต ที่พึ่งสุดท้าย ของผู้ป่วย HIV

อีจันอยากเจอ : ท่านเจ้าคุณอลงกต ที่พึ่งสุดท้าย ของผู้ป่วย HIV

2 เมษายน 2562 | 13:18 น.

#อีจันอยากเจอ #โรคเอดส์ #HIV #วัดพระบาทน้ำพุ #ท่านเจ้าคุณอลงกต
อีจันอยากเจอ ท่านเจ้าคุณอลงกต ร่มโพธิ์ของผู้ป่วย HIV แห่งวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้ง “สุสานคนเป็นเอดส์”