ที่แรกในไทย! ม.รังสิต เปิด สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการเเพทย์ สำเร็จ!!!

ที่แรกในไทย! ม.รังสิต เปิด สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการเเพทย์ สำเร็จ!!!

31 พฤษภาคม 2562 | 15:38 น.

LIVE ที่แรกในไทย! ม.รังสิต เปิด สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการเเพทย์ สำเร็จ!!!