เปิด สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งแรกในประเทศไทย

เปิด สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งแรกในประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2562 | 15:40 น.

Live แถลงข่าว “ผลงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ ในพิธีเปิด ”สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” แห่งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต