Live ส่งเจ้าบุญรอด กลับบ้าน(ครอบครัวใหม่)

Live ส่งเจ้าบุญรอด กลับบ้าน(ครอบครัวใหม่)

31 พฤษภาคม 2562 | 16:26 น.

#บุญรอดดีใจได้บ้านใหม่ #บุญรอดหมาหลงในทะเลอ่าวไทย
รับเจ้าบุญรอด กลับขอนแก่น ส่งมอบสู่ครอบครัวใหม่

คุณอ้น หรือ นายวิฐิศักดิ์ พระยาลอ นักวางเเผนนอกชายฝั่ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มารับเจ้าบุญรอด หนึ่งในผู้ช่วยเหลือ และผู้ที่จะนำเจ้าบุญรอดไปเลี้ยงดูที่ จ.ขอนแก่น