ส่งช้างไทย ออกนอกราชอาณาจักร

ส่งช้างไทย ออกนอกราชอาณาจักร

12 มิถุนายน 2562 | 12:36 น.

ส่งช้างไทย ออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ประเทศไทย หรือ เพื่อประโยชน์...ของใคร ?