เสียงจากนักโทษ หลังได้รับ...อิสรภาพ

เสียงจากนักโทษ หลังได้รับ...อิสรภาพ

31 พฤษภาคม 2562 | 17:34 น.

เสียงจากนักโทษ หลังได้รับ...อิสรภาพ


จะกลับตัวเป็นคนดีต่อสังคม

ลองฟังเสียงจากนักโทษหลังได้รับอิสรภาพ...

กรมราชทัณฑ์ ปล่อยตัวผู้ต้องขังหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่ความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี ซึ่ง 5 แกนนำพันธมิตรฯ ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวด้วย