อีจันอยากเจอ น้องวิทย์ จบ กศน. ก็สอบหมอได้!

อีจันอยากเจอ น้องวิทย์ จบ กศน. ก็สอบหมอได้!

31 พฤษภาคม 2562 | 18:19 น.

อีจันอยากเจอวันนี้ คุยกับน้องวิทย์ จากเด็กเรียนจบ กศน. สู่ นักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า