หนุ่มร่างเล็ก กับภารกิจ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวใต้ทะเล

หนุ่มร่างเล็ก กับภารกิจ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวใต้ทะเล

2 กรกฎาคม 2562 | 13:10 น.

อีจันอยากเจอ วันนี้ คุยกับชิน หนุ่มร่างเล็ก กับภารกิจ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวใต้ทะเล

ชิน ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสายอนุรักษ์