หมอผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

หมอผู้พิทักษ์สัตว์ป่า

13 กรกฎาคม 2562 | 11:10 น.

อีจันอยากเจอ หมอล็อต หมอผู้พิทักษ์สัตว์ป่า
"กลัวทุกครั้งที่ต้องเข้าป่า แต่...กลัวสัตว์ป่าตายมากกว่า"
หมอผู้ทำหน้าที่มากกว่าแค่การรักษา แต่ช่วยจัดการให้สัตว์ป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทำให้คนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย