Live แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี “แพรวา”

Live แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี “แพรวา”

29 กรกฎาคม 2562 | 15:33 น.

Live (23 ก.ค. 62) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี “แพรวา”