“แม่มณี” จากไฮโซ “สู่ห้องกรง”

“แม่มณี” จากไฮโซ “สู่ห้องกรง”

5 พฤศจิกายน 2562 | 12:47 น.

“แม่มณี” กว่าจะมีวันนี้ เธอผ่านมาเยอะ!