นายประจักรษ์ ทีมจับกระทงลิขสิทธิ์ ด.ญ.15 ปี ชี้แจงถึงสาเหตุการล่อซื้อกระทง

นายประจักรษ์ ทีมจับกระทงลิขสิทธิ์ ด.ญ.15 ปี ชี้แจงถึงสาเหตุการล่อซื้อกระทง

6 พฤศจิกายน 2562 | 14:36 น.

Live นายประจักรษ์ โพธิผล ทีมจับกระทงลิขสิทธิ์ ด.ญ. 15 ปี ชี้แจงถึงสาเหตุการล่อซื้อกระทง