อีจันอยากเจอ ลูเต้อร์ สุนัขนำทางตัวที่ 3 ของไทย

อีจันอยากเจอ ลูเต้อร์ สุนัขนำทางตัวที่ 3 ของไทย

9 ตุลาคม 2562 | 12:03 น.

อีจันอยากเจอ เรื่องราวระหว่างคนกับหมา น้องทรายเเละลูเต้อร์ #สุนัขนำทางตัวเดียวของไทยในตอนนี้