สุพจน์ เหยื่อถล่มลำพะยา

สุพจน์ เหยื่อถล่มลำพะยา

12 พฤศจิกายน 2562 | 12:55 น.

หัวอกแม่ ทำได้แค่คิดถึงลูกในใจ

มันจุกในอก เมื่อรู้ว่าลูกของตัวเอง สุพจน์ จันทร์วิมาน คือหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์ถล่มฐาน ชรบ.ลำพะยา

#จากกันชั่วนิรันทร์ ความดีนั้นนิรันดร์