บุฟเฟ่ต์ผลไม้..ช้างตกงาน !

บุฟเฟ่ต์ผลไม้..ช้างตกงาน !

9 กรกฎาคม 2563 | 17:49 น.

เลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผลไม้... รับขวัญช้างตกงานกลับคืนถิ่นสุรินทร์

#อีจันช่วยช้างตกงาน #อีจันไม่ทิ้งช้าง