สาเหตุศาลสั่งปิด Voice TV

สาเหตุศาลสั่งปิด Voice TV

22 ตุลาคม 2563 | 13:44 น.

กรอ.ฉ ชี้แจง กรณีสั่งปิดสื่อออนไลน์