ท่อแก๊สระเบิด | อีจัน EJAN

ท่อแก๊สระเบิด | อีจัน EJAN

23 ตุลาคม 2563 | 14:54 น.

#ท่อแก๊สระเบิด
ด่วน! เกิดเหตุท่อแก๊สระเบิด มีผู้บาดเจ็บหลายราย